Gezi Turlarımız

Yapım Aşamasında...!

Galeri

Okulumuz

Okulumuzu İncelemek İçin Tıklayın...

Galeri

Etkinliklerimiz

Detaylı Bilgi İçin Galerimizi Ziyaret Ediniz...

Galeri

Mutlu Aileler

VELİ YORUMLARI

Galeri

Dev Çocuk Anaokulu

Felsefe :

* Oyun ile öğrenmek;

Eğitim sürecinde öğretmenin ve öğrenmenin temel taşı olarak oyunun seçilmesi, Jean Jacques Rousseau’nun (1712 …1778) felsefesine dayanır. Oyun, çocukların sağlıklı büyümesinde önemli bir etkendir. Oyun deneyimi; yaratıcılık, sözel zeka, perspektif alma, dil gelişimi ve konuşma becerisini kazandırmakla kalmayıp, işbirliği, uyarıcı kontrolü gibi sosyal becerilerin gelişimini de sağlar. Çocuklar oyun aracılığıyla kendilerini ve dünyayı keşfederler. Oyun, çocuğun pek çok yaşamsal deneyimleri kazanılabildiği etkin bir öğrenme ortamıdır. Oyun aracılığıyla çocuk dünyayı anlamlandırır, aynı zamanda kendi dünyasını kurgular.

Oyun yoluyla öğretim yöntemi; beş duyu eyleminin ve etkileşiminin bir ürünüdür. Bireysel gelişimi destekler, yüksek düzeyde farkındalık yaratır ve dikkat becerilerini güçlendirir. Esnek bir yapıya sahip olmakla birlikte okul aile ve çocuk arasında gerçekleşen iş birliği ile dinamik süreçler bütünüdür.

Hedeflerimiz :

Çocukların baskın yeteneklerini ve yönlerini belirleyip, onları daha iyi seviyelere taşıyabilme,

Her çocuğun kendine özgü, en kolay öğrenme şeklini ortaya çıkartarak başarısızlığa uğrama korkusunu ortadan kaldırma,

Çocukların bağımsız ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlama,

Akademik bilgi ve disiplin ile çocukları gerçek hayata hazırlama,

Yaratıcı düşünme ve problem çözmeyi geliştirme,

Konuşma ve iletişim becerilerini oluşturma,

Düşünen ve lider ruhlu çocuklar yetiştirme,

Çocukların gelişim ve öğrenme sürecinde ailelerin doğru katkıyı sağlayabilmesi için aile ile iş birliği içerisinde olma,

Bilgiyi eğlenceyle öğrenme ve uygulama metodları geliştirme,

Ömür boyu öğrenme sevgisini teşvik etme.