EĞİTİMLERİMİZ / EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

3-6 yaş aralığında okul öncesi eğitim veren bir tam zamanlı bir okuluz. MEB müfredatı ile birlikte, yaş gruplarına uygun hazırlanmış özel bir program kapsamında; Öğrenme sürecinde; oyun, doğa, çevre bilinci, ekoloji, sağlık, doğru beslenme, hareket eğitimi, bilim, fen, matematik ve ilköğretime hazırlık eğitim sistemimizin temel başlıklarıdır.

Çocuğu, toplumda tek başına kabul gören bir birey olarak geleceğe hazırlamak amacıyla okul öncesi eğitimin çok yönlü olması görüşündeyiz. Çocuklarımızın akademik gelişimlerini desteklemekle birlikte, günlük yaşam becerileri kazandırmayı da hedefliyoruz. Bilişsel gelişimleri kadar özgüveni yüksek, ilgi ve yeteneklerinin farkında, kendine özgü bireyler olmalarını da önemsiyoruz. Bu anlayışla dünyada yaygınlaşmış eğitim sistemlerin, toplumumuza ve değerlerimize uyarlanmış şekilde modelliyoruz.

EĞİTİMLERİMİZ / STEM

Okul öncesi eğitimi özgürce ve bilimsel olarak düşünebilen, yapıcı, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca göre; erken çocukluk eğitimi, çocukların hayal gücünü geliştirmeye ve yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine odaklanan bazı temel bilgiler üzerine kurulmuştur. Araştırarak, problem çözerek, sorular sorarak öğrenmeyi destekleyen STEM eğitimi, bir çok noktada okul öncesi eğitimin amaçlarını kapsamaktadır. Buna ek olarak, okul öncesi eğitim müfredatı, çocukların eleştirel düşünmelerine, planlama yapmalarına, uygulamalarını test etmelerine, kendilerini ifade etmelerine, sorgulama yapmalarına ve oyun odaklı öğrenmelerine büyük önem verir. Benzer şekilde, ilk deneyimlerini, aktif katılım yoluyla öğrenmeyi destekleyen oyun temelli öğrenme yaklaşımları, erken çocukluk eğitiminde STEM uygulaması için uygun yollardandır.

Okulumuzda  iyi planlanmış STEM deneyimleri ile çekirdek kavram ve becerilere dayalı olarak, çocukların teorilerini keşfetmelerine ve yansıtmalarına izin vererek etkili öğrenme deneyimi oluşturulmaktadır.

EĞİTİMLERİMİZ / MAKER-KODLAMA

Ezberci eğitimden uzak, yaparak ve deneyerek öğrenmeyi sağlayan, yanılarak doğruya ulaştıran, düşün, tasarla ve yap mantığında açtığımız bir atölyedir. Geleceğin mühendis, tasarımcı yada üreticilerine en basit haliyle teknolojiyi ve dijital dünyayı kullandırarak oyun üretiyoruz. 

EĞİTİMLERİMİZ / DİL EĞİTİMİ