Misyonumuz: Okul öncesi eğitimde bilgiye araştırarak, sorgulayarak ve uygulayarak ulaşan, toplumsal değerlerle yoğrularak, öz disiplin, sorumluluk ve insan hakları çerçevesinde özgüveni ve özsaygısı gelişmiş, idealist ve üretken bireyler yetiştirmek. Geleceğe; kendi kendine yetebilen, ezberlemek yerine hayat boyu öğrenmeye meyilli, kendi kültür ve değerlerini bilen, doğaya, insanlara, çevreye, etik değerlere önem veren mutlu ve özgür çocuklar hediye etmek.

Vizyonumuz: Atatürk ilke ve inkılaplarını, çağdaş yaşam kurallarını ve toplumsal ve manevi değerlerimizi bünyemizde taşıyarak, yeniliklerin, yaratıcılığın ve gelişimin öncüsü olmak, öğretici kurum kimliğiyle okul öncesi eğitimde Adana’nın önde gelen, saygın kurumlarından ilki olmak için varız.

Hedeflerimiz : Öncelikli hedefimiz oyun çağındaki çocuğa doyasıya oyun oynatmaktır. Bu doğrultuda okul içi bütün programımız çokça oyun oynamak üzerine planlanmış, müfredatımız oyun ile harmanlanmıştır.

  • Oyun grubumuzda minicikken tuttuğumuz o elleri sevgiyle sarmalayarak,  özgüven duygusu gelişmiş, arkadaşlık ve paylaşım bilinci elde etmiş, okuluna aidiyet duygusu geliştirmiş mutlu çocuklar yetiştirmek.
  • Benlik bilincinin oturduğu süreçte, kendini ve yeteneklerini iyi tanıyan, düşünen, sorgulayan, çözüm üreten özgüvenli çocuklar yetiştirmek.
  • Merak duygusunun yoğun olduğu dönemde, öğrenmeye ilgi uyandırmak, bilişsel, sosyal, duyusal, dil ve psikomotor becerilerini oyunla geliştiren eğlenceli çocuklar yetiştirmek.
  • İlköğretime başlamadan önce, akademik olarak ön hazırlığı tamamlayarak, toplum içinde var olmaya hazır çocuklar yetiştirmek.